AAN VRAGEN

Inspirerende voorbeelden

“De psychiatrische klachten zijn maar een deel van het verhaal”

Wie zich fit voelt, heeft meer kwaliteit van leven. Dat geldt ook voor mensen met een depressie of een bipolaire stoornis. Gewone leefstijlprogramma’s sluiten echter niet aan bij deze specifieke doelgroep. Met steun van het … Lees ““De psychiatrische klachten zijn maar een deel van het verhaal”” verder

“Ouders met een LVB ondersteunen bij het gesprek over de opvoeding”

Hoe bespreek je je zorgen over de opvoedsituatie met ouders met een licht verstandelijke beperking? Het liefst op een prettige en duidelijke manier, zonder ‘beoordelend’ over te komen. Dit onderwerp houdt Carola van Hof, gedragswetenschapper … Lees ““Ouders met een LVB ondersteunen bij het gesprek over de opvoeding”” verder

“Cliënten ervaren acute stressmomenten als een groot probleem”

Twee jaar geleden startte Yvette Roke, psychiater bij GGz Centraal, met steun van het Zorgondersteuningsfonds en samen met TNO met de ontwikkeling van SAM: een stresssignaleringsapp om mensen met autisme meer grip op hun dagelijks … Lees ““Cliënten ervaren acute stressmomenten als een groot probleem”” verder

“Voor een bewoner is familiebetrokkenheid van grote waarde”

Mensen met dementie én onbegrepen gedrag hebben baat bij een gestructureerde benadering. Dat blijkt uit onderzoek naar de STA OP!-methode bij onbegrepen gedrag. Petra Tasseron, verpleegkundig specialist bij ouderenzorgorganisatie Warande, denkt dat het nog beter … Lees ““Voor een bewoner is familiebetrokkenheid van grote waarde”” verder

“De koorleden zijn zelfverzekerder”

Meer zelfvertrouwen, trots op hun bijdrage: popkoor Enjoy, het koor van cliënten van GGZ Drenthe, doet zijn leden goed. Maar wetenschappelijk aangetoond is het niet. Esther Sportel, senior onderzoeker bij GGZ Drenthe, wil daar verandering … Lees ““De koorleden zijn zelfverzekerder”” verder

“Meer aandacht voor leefstijl via betrokkenheid bij de behandelplanprocedure”

Een gezonde leefstijl is belangrijk voor cliënten in de langdurige GGZ. Met ‘shared decision making’ en concrete doelen wil GGz Centraal de betrokkenheid en het eigenaarschap van de cliënten vergroten. Anne Willems, coördinator wetenschappelijk onderzoek … Lees ““Meer aandacht voor leefstijl via betrokkenheid bij de behandelplanprocedure”” verder

“Genoeg licht om beter te kunnen slapen”

Kunnen lampen die het daglicht nabootsen het slaapritme en het gedrag van ouderen met een verstandelijke beperking verbeteren? Volgens Mylène Böhmer, promovendus Bright-onderzoek bij Middin, wel. Een proef op zes woonlocaties liet een positief effect … Lees ““Genoeg licht om beter te kunnen slapen”” verder

“Een basishouding die elke begeleider moet hebben”

Om de eenduidigheid binnen de organisatie te vergroten, ontwikkelde Talant een eigen basisbegeleidingsmodel. Gericht op de mogelijkheden en eigen regie van cliënten met een verstandelijke beperking. Met steun van het Zorgondersteuningsfonds onderzoekt Maaike Baron, orthopedagoog … Lees ““Een basishouding die elke begeleider moet hebben”” verder

“Iedereen erkent de waarde van een betekenisvolle daginvulling”

Bij Middin en Cordaan zijn de jobcoaches en werkbegeleiders vaak succesvol in de begeleiding van een cliënt met LVB+ naar betaald werk. Maar hoe doen ze dat precies? Het blijkt moeilijk om daar woorden aan … Lees ““Iedereen erkent de waarde van een betekenisvolle daginvulling”” verder

“Ook psychiatrische patiënten willen prettige sociale contacten hebben”

Sociale contacten zijn belangrijk voor iedereen. In de begeleiding van psychiatrische patiënten is echter nog te weinig aandacht voor het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk. Met steun van het Zorgondersteuningsfonds onderzoekt Barbara Montagne, … Lees ““Ook psychiatrische patiënten willen prettige sociale contacten hebben”” verder

“Een signaleringsplan op maat op de smartphone”

Veel cliënten met ernstige psychische aandoeningen hebben hun signaleringsplan niet bij de hand als ze klachten hebben, maar hun smartphone wel! Met steun van het Zorgondersteuningsfonds onderzoekt José Bom, verpleegkundig specialist bij GGZ Drenthe, of … Lees ““Een signaleringsplan op maat op de smartphone”” verder

“Betere palliatieve zorg voor mensen met een psychiatrische stoornis”

Mensen met een psychiatrische stoornis moeten net als iedere andere burger goede palliatieve zorg krijgen. Toch is dat niet vanzelfsprekend. Te vaak ontbreekt de kennis om deze mensen goed te verzorgen. Met steun van het … Lees ““Betere palliatieve zorg voor mensen met een psychiatrische stoornis”” verder

“Hoe kunnen we het revalidatieklimaat verbeteren?”

Maarten Wirtz (50), fysiotherapeut bij Topaz Revitel, is al jaren bezig met innovatie. De zorg beter maken voor de cliënten is wat hem drijft. Praktijkervaring heeft hij inmiddels in ruime mate, de komende twee jaar … Lees ““Hoe kunnen we het revalidatieklimaat verbeteren?”” verder

“De zelfredzaamheid van cliënten is enorm toegenomen”

Mensen met een autismespectrumstoornis ervaren doorlopend stress. Omdat ze geen grip krijgen op prikkels in hun dagelijks leven. Met steun van het Zorgondersteuningsfonds en samen met TNO ontwikkelde Yvette Roke, psychiater bij GGz Centraal, SAM: … Lees ““De zelfredzaamheid van cliënten is enorm toegenomen”” verder

“De waakvlamvariant van HouVast is nu een erkende interventie”

Kinderen opvoeden is ingewikkeld. Zeker voor ouders met een licht verstandelijke beperking. Speciaal voor deze groep biedt de interventie HouVast uitkomst. Met steun van het Zorgondersteuningsfonds deed Middin onderzoek naar de waakvlamvariant van HouVast. Gedragskundige … Lees ““De waakvlamvariant van HouVast is nu een erkende interventie”” verder

“Met kennis de kwaliteit van zorg verbeteren”

Goede samenwerking rondom de cliënt is belangrijk voor hun kwaliteit van leven. Tegelijkertijd mogen de kosten niet de pan uit rijzen. Het is een spanningsveld dat vragen oproept. Antwoord hoopt Puck Damen, persoonlijk begeleider bij … Lees ““Met kennis de kwaliteit van zorg verbeteren”” verder

“Opname thuis voor chronisch ernstig psychiatrische patiënten”

Minder autonomie, rolverlies en meer kans op terugval: voor psychiatrische patiënten zijn de nadelige gevolgen van een klinische opname groot. Beter is het opname te voorkomen. Dat is precies het doel van de Intensive Home … Lees ““Opname thuis voor chronisch ernstig psychiatrische patiënten”” verder

“Via sport en meditatie positieve ervaringen opdoen”

Ze hebben een licht verstandelijk beperking, een indicatie voor ambulante begeleiding en grote problemen: Cynthia Janssen (37) is ambulant begeleider bij Sherpa en ziet steeds vaker cliënten die vastlopen. En de reguliere begeleiding biedt weinig … Lees ““Via sport en meditatie positieve ervaringen opdoen”” verder

“Met adviezen van de slikpoli de kwaliteit van leven verbeteren”

Veel mensen met een verstandelijke beperking kampen met voedings- en slikproblemen. Gelukkig kunnen logopedisten daarin goed adviseren. De slikpoli van Talant is erin gespecialiseerd. Toch komt het regelmatig voor dat de adviezen in de praktijk … Lees ““Met adviezen van de slikpoli de kwaliteit van leven verbeteren”” verder

“Voor cliënten maakt goede rouwbegeleiding echt een verschil”

Rouw en verlies horen bij het leven. Dat geldt voor iedereen, ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Toch weten begeleiders vaak niet hoe met rouw om te gaan. De geestelijk verzorgers en rouwbegeleiders van … Lees ““Voor cliënten maakt goede rouwbegeleiding echt een verschil”” verder

“Verzorgenden leren de stem van mensen met afasie te zijn”

Pijn heeft een negatief effect op welbevinden. Gelukkig zijn er talloze mogelijkheden om pijn te verlichten. Maar dan moet je wel kunnen aangeven wat je klachten zijn. Mensen met afasie door hersenletsel kunnen dat niet … Lees ““Verzorgenden leren de stem van mensen met afasie te zijn”” verder

“Bewoners van een verpleeghuis kunnen niet even naar de sportschool”

Hoeveel bewegen bewoners van een verpleeghuis? Zijn ze gebaat bij meer bewegen? En willen ze meer bewegen? Ilona Zwaan en Gerdien Weterings zijn beiden fysiotherapeut bij Topaz en volgden beiden de master Geriatriefysiotherapie. Met steun … Lees ““Bewoners van een verpleeghuis kunnen niet even naar de sportschool”” verder

“Kijken of deze praktische wijsheid overdraagbaar is”

Meervoudige problematiek komt steeds vaker voor in de gehandicaptenzorg. Dat vraagt om meer of andere vaardigheden van begeleiders. Zeker als cliënten geen hulp en bemoeienis willen. Waarom krijgen sommige begeleiders bij deze cliënten wel een … Lees ““Kijken of deze praktische wijsheid overdraagbaar is”” verder

“Praten over seksualiteit verbetert de kwaliteit van leven”

Waarom vinden we het zo moeilijk te praten over een onderwerp dat zo belangrijk is als seksualiteit? Attitudes spelen een belangrijke rol, zeker als het om mensen met een verstandelijke beperking gaat. Met steun van … Lees ““Praten over seksualiteit verbetert de kwaliteit van leven”” verder

“Voorkomen dat mensen op mijn afdeling terechtkomen”

Is een psychose te voorkomen? Zo vroeg mogelijk behandelen helpt. Zicht hebben op alle mogelijke voorspellers van een psychose is dan essentieel. Daan Jan Kuis (38) is verpleegkundig specialist ggz bij de afdeling langdurige zorg … Lees ““Voorkomen dat mensen op mijn afdeling terechtkomen”” verder

“Ik kan nu beter analyseren”

Ergotherapeut Rimmie Meijs (29) wil de zorg voor cliënten met hersenletsel verbeteren. Met aandacht voor de lichamelijke én de onzichtbare gevolgen. Haar wens is een cognitief revalidatieprogramma op te zetten binnen revalidatiehotel Topaz Revitel. Met … Lees ““Ik kan nu beter analyseren”” verder

“Wat maakt dat mensen de knop omzetten?”

Marcel Niezen (48) is ervaringswerker bij GGZ Drenthe. Hij is pleitbezorger van herstelondersteunende zorg voor patiënten. Dat gaat vaak goed, maar het kan altijd beter en professioneler. Daarvoor is onderzoek nodig. Met subsidie van het … Lees ““Wat maakt dat mensen de knop omzetten?”” verder

“Beter slapen en minder psychiatrische klachten”

Maaike van Veen (41) werkt als psychiater bij GGZ Drenthe. Ze ziet de aandacht voor slaapproblemen toenemen in de maatschappij. Maar nog nauwelijks binnen de GGZ. Terwijl er wel een verband bestaat tussen slecht slapen … Lees ““Beter slapen en minder psychiatrische klachten”” verder

“Een hulpmiddel waar begeleiders én de cliënt wat aan hebben”

Daphne Konz (43) is arts voor verstandelijk gehandicapten bij Stichting Zuidwester. Ze werkt al jaren intensief met mensen met een licht verstandelijke beperking. Mensen die graag zo zelfstandig mogelijk zijn, maar met medicatie wel eens … Lees ““Een hulpmiddel waar begeleiders én de cliënt wat aan hebben”” verder