AAN VRAGEN

“Jobcoaches hebben een belangrijke verbindende rol”

De jobcoaches van Middin en Cordaan zijn vaak heel succesvol in de begeleiding van cliënten met LVB+ naar betaald werk. Maar hoe ze dat precies doen, kunnen ze niet goed onder woorden brengen. Met steun van het Zorgondersteuningsfonds lieten Cordaan en Middin onderzoek doen naar de werkzame elementen van hun aanpak. “Jobcoaches zijn een schakel tussen de cliënt, de werkgever en de persoonlijk begeleider”, vertelt projectleider Daniëlle Dijs.

“Bij Cordaan en Middin werken we met het methodisch kader LifeWise voor de begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking en complexe bijkomende problematiek (LVB+). LifeWise geeft handvatten om deze cliënten te begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk leven. De 16 handvatten zijn verdeeld over 4 pijlers. ‘Zorgen voor betekenisvol werk of een betekenisvolle daginvulling’ is een van de handvatten onder de pijler ‘inbedden’.”

Daniëlle Dijs

“Zorgen voor betekenisvol werk is de taak van onze jobcoaches. En daar zijn ze heel goed in. Maar als je vraagt wat ze precies doen, kunnen ze dat niet goed beschrijven. Gevoel en intuïtie spelen een belangrijke rol. Met steun van het Zorgondersteuningsfonds hebben we Amsterdam UMC en Leyden Academy on Vitality and Ageing gevraagd een onderzoek uit te voeren: het onderzoek JobWise. Ze concludeerden dat jobcoaches een belangrijke verbindende rol hebben. Ze zijn een schakel tussen de cliënt, de werkgever en de persoonlijk begeleider. In die verbindende rol onderscheiden de onderzoekers 7 werkzame elementen: doen, inleven, ondersteunen, vertalen, aanhouden, behartigen en reflecteren. ‘Doen’ staat bijvoorbeeld voor de dingen die de jobcoach samen met de cliënt doet. Zoals samen werkzaamheden oefenen en samen op gesprek gaan. Naast de 7 werkzame elementen is de relatie met de cliënt heel belangrijk. Ook hierin staat verbinding centraal. Want alleen dan kan vertrouwen ontstaan. Dit moet zorgvuldig en in stapjes gebeuren en kost dus tijd.”

“Nu we de werkzame elementen kennen, gaan we daar zelf verder woorden aan geven. Dat doen we samen met de jobcoaches. Per werkzaam element kijken we hoe de jobcoaches het toepassen. Bijvoorbeeld door ze te vragen hoe ze het aan een nieuwe jobcoach die morgen begint zouden uitleggen. Hoe ziet het er concreet uit in het dagelijks werk? Zo kunnen we hun aanpak overdraagbaar maken. En waar nodig verbeteren. Zodat nog meer cliënten met LVB+ naar betaald werk kunnen doorstromen.”

Hieronder zie je een video over het inmiddels afgeronde project.