AAN VRAGEN

Inspirerende voorbeelden

“Meer aandacht voor leefstijl via betrokkenheid bij de behandelplanprocedure”

Een gezonde leefstijl is belangrijk voor cliënten in de langdurige GGZ. Met ‘shared decision making’ en concrete doelen wil GGz Centraal de betrokkenheid en het eigenaarschap van de cliënten vergroten. Anne Willems, coördinator wetenschappelijk onderzoek … ““Meer aandacht voor leefstijl via betrokkenheid bij de behandelplanprocedure”” verder lezen

“Genoeg licht om beter te kunnen slapen”

Kunnen lampen die het daglicht nabootsen het slaapritme en het gedrag van ouderen met een verstandelijke beperking verbeteren? Volgens Mylène Böhmer, promovendus Bright-onderzoek bij Middin, wel. Een proef op zes woonlocaties liet een positief effect … ““Genoeg licht om beter te kunnen slapen”” verder lezen

“Een basishouding die elke begeleider moet hebben”

Om de eenduidigheid binnen de organisatie te vergroten, ontwikkelde Talant een eigen basisbegeleidingsmodel. Gericht op de mogelijkheden en eigen regie van cliënten met een verstandelijke beperking. Met steun van het Zorgondersteuningsfonds onderzoekt Maaike Baron, orthopedagoog … ““Een basishouding die elke begeleider moet hebben”” verder lezen

“Iedereen erkent de waarde van een betekenisvolle daginvulling”

Bij Middin en Cordaan zijn de jobcoaches en werkbegeleiders vaak succesvol in de begeleiding van een cliënt met LVB+ naar betaald werk. Maar hoe doen ze dat precies? Het blijkt moeilijk om daar woorden aan … ““Iedereen erkent de waarde van een betekenisvolle daginvulling”” verder lezen

“Ook psychiatrische patiënten willen prettige sociale contacten hebben”

Sociale contacten zijn belangrijk voor iedereen. In de begeleiding van psychiatrische patiënten is echter nog te weinig aandacht voor het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk. Met steun van het Zorgondersteuningsfonds onderzoekt Barbara Montagne, … ““Ook psychiatrische patiënten willen prettige sociale contacten hebben”” verder lezen

“Een signaleringsplan op maat op de smartphone”

Veel cliënten met ernstige psychische aandoeningen hebben hun signaleringsplan niet bij de hand als ze klachten hebben, maar hun smartphone wel! Met steun van het Zorgondersteuningsfonds onderzoekt José Bom, verpleegkundig specialist bij GGZ Drenthe, of … ““Een signaleringsplan op maat op de smartphone”” verder lezen

“Betere palliatieve zorg voor mensen met een psychiatrische stoornis”

Mensen met een psychiatrische stoornis moeten net als iedere andere burger goede palliatieve zorg krijgen. Toch is dat niet vanzelfsprekend. Te vaak ontbreekt de kennis om deze mensen goed te verzorgen. Met steun van het … ““Betere palliatieve zorg voor mensen met een psychiatrische stoornis”” verder lezen

“Je kwaliteit van leven staat of valt met het snappen van je eigen bijsluiter”

Mensen met een autismespectrumstoornis ervaren doorlopend stress. Omdat ze geen grip krijgen op prikkels in hun dagelijks leven. Met steun van het Zorgondersteuningsfonds ontwikkelt Yvette Roke (42), psychiater bij GGz Centraal, een lerende app die … ““Je kwaliteit van leven staat of valt met het snappen van je eigen bijsluiter”” verder lezen

“Wij willen zeker weten of de waakvlamfunctie effect heeft”

Kinderen opvoeden is ingewikkeld. Zeker voor ouders met een licht verstandelijke beperking. Speciaal voor deze groep biedt de interventie HouVast uitkomst. Inge van Wijk, gedragsdeskundige bij Middin, is betrokken bij het onderzoek naar de waakvlamvariant … ““Wij willen zeker weten of de waakvlamfunctie effect heeft”” verder lezen

“Opname thuis voor chronisch ernstig psychiatrische patiënten”

Minder autonomie, rolverlies en meer kans op terugval: voor psychiatrische patiënten zijn de nadelige gevolgen van een klinische opname groot. Beter is het opname te voorkomen. Dat is precies het doel van de Intensive Home … ““Opname thuis voor chronisch ernstig psychiatrische patiënten”” verder lezen