AAN VRAGEN

“Een basishouding die iedere medewerker moet hebben”

Om de eenduidigheid binnen de organisatie te vergroten, ontwikkelde Talant een eigen basisbegeleidingsmodel: BRAVO!. Gericht op de mogelijkheden en eigen regie van cliënten met een verstandelijke beperking. Maar hoe zorg je dat zo’n model ook echt landt bij begeleiders? Met hulp van het Zorgondersteuningsfonds voerde Talant participatief onderzoek uit naar de beste manier om BRAVO! te implementeren. Ynske Tiekstra, projectleider BRAVO!, vertelt.

“BRAVO! staat voor Betrouwbaar, Respectvol, Afstemmen en aansluiten, Veilig vrijheid geven en Ontdekken stimuleren. Voeg daar methodisch en systeemgericht werken aan toe en je hebt de basishouding die iedere medewerker moet hebben: zo ga je met elkaar om, ook als collega’s. Het is zo herkenbaar voor iedereen dat het heel simpel lijkt. Maar in de uitwerking is het best moeilijk. Want wanneer ben je betrouwbaar volgens de cliënt? En hoe spreek je als team elkaar daarop aan? Werken we wel vanuit respect? Hebben we genoeg aangesloten en genoeg veiligheid en vrijheid gegeven? Om BRAVO! echt onderdeel te laten zijn van het dagelijks handelen, moet je het goed implementeren. Hoe we dat het beste kunnen doen, hebben we met steun van het Zorgondersteuningsfonds onderzocht.”

Ynske Tiekstra

“We zijn begonnen met 3 pilotteams. We vroegen de begeleiders wat zij nodig hebben om volgens BRAVO! te werken. De begeleiders waren dus mede-onderzoekers. Ze kwamen ook zelf met ideeën. Zoals de Kletspot, een speelse manier om met elkaar in gesprek te gaan. We ontwikkelden verschillende werkvormen en een e-learning, om begeleiders te laten kennismaken met BRAVO!. Ook maakten we een handreiking casuïstiek op basis van de 5 BRAVO!-letters, met een beslismodel. En een planbespreking met verwanten volgens BRAVO!. Want BRAVO! moet in alle werkprocessen terugkomen. Net zoals ook leidinggevenden en gedragskundigen het in hun DNA moeten krijgen. BRAVO! moet in alle lagen van de organisatie gemeengoed worden, anders gaat het niet lukken.”

“Vervolgens hebben we met 13 teams een implementatietraject doorlopen. Dat werd enthousiast ontvangen. En dankzij een nulmeting zagen we dat de teams zich ook echt ontwikkelden. Natuurlijk is het ene team verder in bijvoorbeeld elkaar op dingen aanspreken dan het andere team. Daarom is het belangrijk om goed aan te sluiten bij elk team. Ditzelfde traject kunnen we nu met alle teams doorlopen. We wachten alleen nog op het goede moment. Want we willen het natuurlijk wel in één keer goed doen.”