AAN VRAGEN

“Een signaleringsplan op maat op de smartphone”

Veel cliënten met ernstige psychische aandoeningen hebben hun signaleringsplan niet bij de hand als ze klachten hebben, maar hun smartphone wel! Met steun van het Zorgondersteuningsfonds onderzoekt José Bom, verpleegkundig specialist bij GGZ Drenthe, of de app Mijn Oplossingen uitkomst kan bieden. “Hoe mooi is het als je jezelf kunt geruststellen doordat je de juiste dingen in je app hebt staan.”

“Stel dat cliënten een signaleringsplan-app op hun smartphone hebben. Zouden ze het signaleringsplan dan vaker gebruiken? En zou het de zelfredzaamheid van cliënten met een ernstige psychische aandoening vergroten? De app is een idee van een collega-verpleegkundige uit de nachtdienst. Hem viel op dat cliënten die hulp vragen vrijwel nooit hun signaleringsplan hebben geraadpleegd. Ze hebben wel allemaal een smartphone, want daarmee bellen ze hem. Hij won er de prijs ‘Het beste idee van Drenthe – 2018’ mee, die GGZ Drenthe elk jaar uitreikt voor een goed idee of initiatief om de zorg te verbeteren.”

José Bom

“Ongeveer gelijktijdig schreven een aantal studenten HBO-V een advies over signaleringsplannen. Opvallend was dat van de 20 cliënten die aan hun onderzoek meededen maar 3 hun signaleringsplan bij de hand hadden. Cliënten bleken het signaleringsplan als probleem sturend en stigmatiserend te ervaren. De behoefte aan een signaleringsplan op maat en het idee voor de app brengen we nu bij elkaar. De app bestaat al. GGZ Eindhoven ontwikkelde Mijn Oplossingen, waarmee cliënten hun signaleringsplan naar wens kunnen ‘uitbouwen’: met filmpjes, muziek die hun stemming bevordert, tekst of foto’s waar ze zich beter van voelen. Mogelijkheden die het papieren signaleringsplan niet biedt. De app is echter nog niet onderzocht. Wanneer gebruiken cliënten de app? Hoe kunnen verpleegkundigen hen in het gebruik ondersteunen? En vooral: helpt het?”

“Wij hebben 1400 cliënten in zorg. Al deze cliënten bieden we de app aan. Met een klankbordgroep van cliënten kijken we nu hoe we dat gaan doen. Welke tips geven we bijvoorbeeld mee, voor cliënten én voor verpleegkundigen. Cliënten kunnen ook een filmpje kijken op YouTube, dat alle mogelijkheden van de app laat zien. We hopen dat ze zo op ideeën komen hoe de app hen kan helpen in het dagelijks leven. Daarna starten we met het onderzoek naar het gebruik. Veel van onze cliënten hebben blijvende klachten. Het doel is dat ze meer eigen regie gaan ervaren door de app. Omdat de app ze handvatten geeft om met hun klachten om te gaan. Hoe mooi is het als je jezelf kunt geruststellen doordat je de juiste dingen in je app hebt staan.”

In deze video ziet u een uitleg over het onderzoek.

Video over het onderzoek naar signaleringsplan-applicatie ‘Mijn oplossingen’.