AAN VRAGEN

Over ons

Zorgondersteuningsfonds

Het Zorgondersteuningsfonds verstrekt subsidies aan onderzoeksprojecten die ten goede komen aan het welzijn van cliënten die afhankelijk zijn van langdurige zorg. We bieden jaarlijks financiële ondersteuning aan een twintigtal projecten, inclusief masteropleidingen en promoties. We richten ons op alle gebieden van langdurige zorg en streven bij het toekennen van de subsidies zo mogelijk naar een evenredige verdeling tussen de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verpleging, verzorging en thuiszorg.

De toenemende complexiteit van de dagelijkse zorgpraktijk en de komst van nieuwe technologieën vragen om veel meer praktijkgericht onderzoek. Daarbij beseffen we dat de beste verbeteringen en innovaties tot stand komen als zorgverleners, cliënten en mantelzorgers er actief bij betrokken zijn. Het doel van het subsidieprogramma is om hieraan een bijdrage te leveren. Bij het inrichten van het programma hebben we ons laten inspireren door Topcare.

“Zorg voor anderen zoals je voor jezelf zou wensen.”

– devies van De Open Ankh

Organisatie

We zijn een kleine organisatie. Het bestuur van het fonds komt enkele keren per jaar bijeen en neemt besluiten over subsidies en evalueert lopende activiteiten. Inhoudelijk wordt het bestuur hierin geadviseerd door een programmacommissie. Een administrateur en een secretaris ondersteunen het fonds.

Planning

Jaarlijks zijn er twee momenten waarop subsidies worden toegekend. De sluitingsdata van deze rondes zijn 1 maart en 1 september. Het subsidieprogramma is begonnen in 2017 en zal voortduren zolang het budget het toelaat.

Geschiedenis

Het Zorgondersteuningsfonds is in 2011 voortgekomen uit Stichting Pensioenfonds De Open Ankh. Het werkverband De Open Ankh was een netwerkorganisatie van organisaties werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg, verstandelijke gehandicaptenzorg en verpleeghuis en ouderenzorg. De basis van dit werkverband werd gelegd in 1927 en is uitgegroeid tot een van de grootste zorgaanbieders in de langdurige zorg. Stichting De Open Ankh voorzag in voorwaardenscheppende, ondersteunende en faciliterende diensten naar de aangesloten stichtingen; ze trad op als bank, facilitaire dienst (financiële adviezen, verzekeringen, vastgoed) en beleidsbureau. In 2008 ging het samenwerkingsverband De Open Ankh over in Zorgcoöperatie Nederland. Deze coöperatieve samenwerking eindigde in 2010.

Het Zorgondersteuningsfonds heeft de afgelopen jaren 25 projecten in de langdurige zorg ondersteund.