AAN VRAGEN

“Voor een bewoner is familiebetrokkenheid van grote waarde”

Mensen met dementie én onbegrepen gedrag hebben baat bij een gestructureerde benadering. Dat blijkt uit onderzoek naar de STA OP!-methode bij onbegrepen gedrag. Petra Tasseron, verpleegkundig specialist bij ouderenzorgorganisatie Warande, denkt dat het nog beter kan. Met steun van het Zorgondersteuningsfonds doet ze promotieonderzoek naar de familiebetrokkenheid in de aanpak van onbegrepen gedrag. “Wij hebben de naasten nodig om het gedrag beter te begrijpen.”

“In 2014 was ik klaar met de opleiding tot verpleegkundig specialist. Mijn afstudeeronderzoek ging over onbegrepen gedrag. Denk aan gillen, onrust, agressie, apathie. Ik zocht een oplossing voor de vaak ongestructureerde aanpak. Na een vergelijking van verschillende methodes, rolde STA OP! als beste uit de bus. Dit is een stapsgewijze aanpak, met 6 stappen voor het multidisciplinaire team. Eén afdeling is daar toen enthousiast mee aan de slag gegaan. Met resultaat, want uit mijn metingen bleek dat er veranderingen in het gedrag van bewoners optraden. Eerdere onderzoeken hadden dit ook al aangetoond. Hier wilde ik mee verder. Toen iemand mij op de mogelijkheid wees om subsidie aan te vragen bij het Zorgondersteuningsfonds, heb ik niet getwijfeld. De komende 5 jaar mag ik promotieonderzoek doen naar familiebetrokkenheid in de aanpak van onbegrepen gedrag. Dat is nu nog geen onderdeel van de STA OP!-methode. Ik wil de naasten structureel een rol geven.”

Petra Tasseron

“In de praktijk blijkt dat het best moeilijk is om de familie te betrekken. Ik wil weten hoe dat komt. Soms zit het in de communicatie. De verzorging en de familie kunnen bijvoorbeeld verschillende aannames en verwachtingen hebben. Maar er kunnen nog veel meer factoren spelen. Zoals ingesleten familiepatronen of een moeizame relatie tussen de familie en hun naaste. Het is allemaal heel complex en dat verklaart ook de verschillen: sommige families zijn heel betrokken, andere helemaal niet. Maar voor de bewoner is de familiebetrokkenheid van grote waarde. Zeker in situaties waarin wij bewoners niet goed begrijpen. Ik zoek naar een interventie die deze familiebetrokkenheid tot stand brengt. Zodat naasten gaan meedenken over oplossingen.”

“Maar voordat ik in de praktijk aan de slag ga, kijk ik eerst wat wereldwijd al bekend is over belemmerende en stimulerende factoren voor familiebetrokkenheid. Dan ga ik samen met een aantal familieleden en verzorgenden de STA OP!-methode aanpassen. Vervolgens voeren we de aangepaste methode op een aantal afdelingen in en ga ik het effect meten. Ondertussen blijf ik ook gewoon 2 dagen per week met veel plezier als verpleegkundig specialist op 2 pg-afdelingen werken. Juist die combinatie van onderzoek en dagelijkse praktijk vind ik leuk. Mijn uiteindelijke doel ligt ook in de praktijk: de kwaliteit van leven en zorg voor mensen met dementie en hun naasten verbeteren.”