AAN VRAGEN

“Leerboek palliatieve zorg voor mensen met een psychiatrische stoornis”

Ook mensen met een psychiatrische aandoening moeten goede palliatieve zorg krijgen. Maar in de praktijk gebeurt dat niet altijd. Omdat de kennis ontbreekt om hen goed te verzorgen. Met steun van het Zorgondersteuningsfonds schreven verpleegkundig specialist Heidi de Kam en geestelijk verzorger Hennie Kievit, beiden werkzaam bij GGz Centraal, een leerboek: ‘De helikopter van Victor. Palliatieve zorg in de psychiatrie’.

“GGz Centraal heeft sinds 2011 een palliatieve unit waar mensen met een psychiatrische aandoening én een ongeneeslijke lichamelijke ziekte in de laatste levensfase zorg krijgen. De unit is er vooral voor mensen van buiten. Want onze eigen cliënten blijven ook in de palliatieve fase zoveel mogelijk in hun eigen woonomgeving. Onze palliatieve unit is vrij uniek. We merken dat we in een behoefte voorzien. En we krijgen zoveel vragen van andere organisaties! Dat bracht ons op het idee om een leerboek te schrijven. Voor al die zorgverleners van andere organisaties die om deze kennis verlegen zitten.”

Heidi en Hennie

“In ons boek ‘De helikopter van Victor. Palliatieve zorg in de psychiatrie’ staan 14 casussen uit de praktijk centraal. Uit die casussen hebben we een aantal thema’s gehaald, de hoofdstukken van ons boek. Pijn is bijvoorbeeld zo’n thema. Want de pijnbeleving van mensen met een psychiatrische aandoening is vaak anders. Ze geven op een heel andere manier pijn aan en hebben een enorm hoge pijndrempel. Ook angst, bijvoorbeeld voor medicatie, speelt een belangrijke rol. Maar we besteden ook aandacht aan aandoeningen, zoals verslaving of schizofrenie. Het laatste hoofdstuk gaat over mensen met hersenkanker. Strikt genomen is dat natuurlijk geen psychiatrische aandoening. Maar door uitzaaiingen in de hersenen ontwikkelen deze mensen vaak wel psychiatrische problemen.”

“We hopen natuurlijk dat veel verpleegkundigen ons boek gaan lezen. Want het is belangrijk dat zorgverleners weten dat palliatieve zorg voor mensen met een psychiatrische aandoeningen echt anders verloopt. En dat ze bij deze doelgroep van de landelijke richtlijnen voor palliatieve zorg mogen – zelfs moeten – afwijken. Om de kennis nog verder te verspreiden geven we ook trainingen. Aan verpleegkundigen in hospices, ziekenhuizen en de thuiszorg, die vaak weinig kennis hebben van de psychiatrie. Maar ook aan ggz-verpleegkundigen, die vaak minder weten van de palliatieve kant. Zo hopen we bij te dragen aan de best mogelijke zorg voor mensen met een psychiatrische aandoening in de laatste levensfase. Want dat is uiteindelijk ons doel.”

In onderstaande video leggen de onderzoekers de resultaten van het onderzoek uit.

In dit filmpje leggen de onderzoekers de resultaten van het onderzoek uit.