AAN VRAGEN

Voor wie?

Het Zorgondersteuningsfonds gelooft dat professionals met een onderzoekende houding een grote bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van cliënten. In de toekomst zullen veel organisaties in de langdurige zorg tevens onderzoekscentra zijn. In deze centra doen professionals, cliënten en mantelzorgers met elkaar onderzoek en worden inzichten toepasbaar gemaakt voor de praktijk. Bent u die professional of cliënt die hierin een voortrekkersrol wil spelen?

“Probeer in je onderzoek de diverse betrokkenen een stem te geven. Het is hierin van belang om oog te hebben voor hiërarchie en de mogelijkheden van betrokkenen om zich uit te drukken. Alleen samen kom je tot de kern van het antwoord op je onderzoekvraag.”

– Josanne Huijg, programmacommissie

Wie kan subsidie aanvragen?

De subsidies zijn gericht op nieuwsgierige en ambitieuze zorgverleners en cliënten. Mensen die zich herkennen in:

 • een open blik,
 • een kritische houding,
 • die ontwikkelingsgericht zijn.

Onder zorgverleners verstaan we medici, paramedici, verplegenden, verzorgenden, helpenden, vrijwilligers en mantelzorgers.
Ook ondersteunen we cliënten die vanuit hun ervaringskennis een actieve rol willen spelen in een praktijkgericht onderzoek.

Bent u werknemer of cliënt van een van onderstaande organisaties?

De drie subsidieregelingen staan momenteel open voor tien organisaties in de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verpleging, verzorging en thuiszorg. Deze organisaties (of hun rechtsvoorgangers) maakten tot 2008 deel uit van het werkverband De Open Ankh.:

 • GGZ Centraal
 • GGZ Drenthe
 • Middin
 • Sherpa
 • Talant
 • Topaz
 • Vanboeijen
 • Warande
 • Zinzia Zorggroep
 • Zuidwester