AAN VRAGEN

“De kennis uit mijn opleiding komt op allerlei momenten van pas”

Goede samenwerking rondom de cliënt bevordert de kwaliteit van leven. In de opdrachten die Puck Damen voor haar master Innovatie in Zorg en Welzijn uitvoerde, stond samenwerking dan ook centraal. Maar ze leerde nog veel meer aan de Hogeschool Utrecht. Verbanden zien bijvoorbeeld, maar ook borgen en evalueren. Inmiddels is Puck bij Vanboeijen gepromoveerd van persoonlijk begeleider tot adviseur innovatie in de zorg.

“Ik vind het belangrijk dat mensen zichzelf blijven ontwikkelen. Persoonlijk motiveert het mij enorm als ik mezelf blijf uitdagen. Ik was dus blij met de kans om met steun van het Zorgondersteuningsfonds de master Innovatie in Zorg en Welzijn te doen. De opleiding was leerzaam en leuk. Je leert bijvoorbeeld om vanuit een helikopterperspectief naar zaken te kijken. En vervolgens verbanden te zien en verbindingen te leggen. Dan merk je pas hoe in een organisatie alles met elkaar samenhangt.”

Puck Damen

“Het begrip ‘samenwerken’ was een rode draad tijdens mijn opleiding. Een van mijn eerste opdrachten was een conceptanalyse. Ik koos natuurlijk voor ‘samenwerken’. Ik heb geleerd anders te kijken naar dit soort begrippen. ‘Samenwerken’ lijkt zo eenvoudig, maar er zit zoveel achter. Om goed samen te werken moet je met heel veel voorwaarden rekening houden. Voor mijn eindscriptie heb ik ingezoomd op de samenwerking tussen woonlocaties en dagbesteding. Uit mijn onderzoek kwam naar voren dat de verbinding tussen hen vaak ontbreekt. Doordat ze niet weten wat het werk van de ander inhoudt, hebben ze geen begrip voor elkaar. Door de coronacrisis heeft Vanboeijen nog niet echt iets met mijn bevindingen kunnen doen. Daarom is het extra mooi dat door de coronacrisis wél een verandering is opgetreden. Veel dagbestedingsmedewerkers werken nu op de woonlocaties, omdat de dagbestedingen dicht zijn. Zo ontstaat ongemerkt meer begrip.”

“Dankzij mijn opleiding heb ik nu een nieuwe functie bij Vanboeijen. Hiervoor was ik persoonlijk begeleider op de groep en besteedde ik een paar uurtjes per week aan innovatie. Nu werk ik 4 dagen per week als adviseur innovatie in de zorg. Ik kijk welke processen anders kunnen en welke innovaties voor ons nuttig kunnen zijn. Heel leuk vind ik het als medewerkers bij mij aankloppen met een vraag. Dan onderzoeken we samen wat het probleem is en welke interventie helpend kan zijn. En hoe we die interventie kunnen inzetten. Vervolgens borgen en evalueren we de interventie. Ook dat heb ik tijdens de master geleerd: als je niet reflecteert op wat je doet, weet je niet of je het gewenste effect hebt behaald. De kennis uit mijn opleiding komt op allerlei momenten van pas.”