AAN VRAGEN

Inspirerende voorbeelden

“Wandelen of gezond eten hebben ze zelf in de hand”

Met steun van het Zorgondersteuningsfonds ontwikkelde GGZ Drenthe een leefstijlinterventie speciaal voor mensen met een psychiatrische aandoening. De deelnemers kregen een fitbit, betrokken een maatje uit hun steunsysteem en volgden groepsbijeenkomsten over allerlei leefstijlthema’s. Leefstijlcoach … Lees verder ““Wandelen of gezond eten hebben ze zelf in de hand””

“Met meer zicht op risico’s de kwaliteit van leven vergroten”

Schulden, verlies van huisvesting, loverboys: mensen met een licht verstandelijke beperking lopen allerlei risico’s. Met soms criminaliteit en ander grensoverschrijdend gedrag als gevolg. Een goede risico-inventarisatie kan helpen. Samen met Hogeschool Leiden ontwikkelde Middin een … Lees verder ““Met meer zicht op risico’s de kwaliteit van leven vergroten””

“Tijdige en betere palliatieve zorg voor psychiatrische patiënten”

Patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening hebben specifieke palliatieve (terminale) zorg nodig. Die behoeften worden nog onvoldoende vervuld. Dat is zorgelijk, want jaarlijks overlijden zo’n 400 à 450 patiënten in psychiatrische instellingen in Nederland. Met … Lees verder ““Tijdige en betere palliatieve zorg voor psychiatrische patiënten””

“Gezinnen voelen zich meer gehoord en begrepen”

Probleemgedrag ligt zelden alléén aan het kind. Maar hoe maak je de interactie binnen een gezin inzichtelijk? Inge Zomervrucht, psychomotorische therapeut en onderzoeker bij Alliade, ziet mooie dingen gebeuren als ouders en kind(eren) met een … Lees verder ““Gezinnen voelen zich meer gehoord en begrepen””

“De brug slaan tussen praktijk en onderzoek”

Ergotherapeut Esther Reijnoudt had al tijdens haar opleiding interesse in de European Master of Science in Occupational Therapy. Maar ze besloot eerst praktijkervaring te gaan opdoen. Dat doet ze bij Warande. Na een jaartje begon … Lees verder ““De brug slaan tussen praktijk en onderzoek””

“Wandelen voor verbinding”

Eenzaamheid onder ouderen is een groot maatschappelijk probleem. Het kan leiden tot depressie en allerlei lichamelijke aandoeningen. Zeker als ouderen al een ggz-achtergrond hebben. Didi Rhebergen, ouderenpsychiater bij GGz Centraal, bedacht een uniek wandelproject met … Lees verder ““Wandelen voor verbinding””

“Wat leidt tot de beste kwaliteit van leven en sterven?”

Over palliatieve zorg bij de ziekte van Huntington is erg weinig bekend. Een gemis, aldus Dorine Boersema, specialist ouderengeneeskunde bij Topaz. Want de complexe laatste levensfase van mensen met de ziekte van Huntington verdient een … Lees verder ““Wat leidt tot de beste kwaliteit van leven en sterven?””

“Ik ben me meer bewust van mijn eigen handelen”

“Ik ben me meer bewust van mijn eigen handelen”Marloes Paardekooper, geriatriefysiotherapeut bij Topaz, staat steviger in haar schoenen en kijkt kritischer naar haar werk. Met steun van het Zorgondersteuningsfonds volgde ze de master Geriatriefysiotherapie in … Lees verder ““Ik ben me meer bewust van mijn eigen handelen””

“Met EMDR langdurig psychisch lijden voorkomen”

Over PTSS bij mensen met een ernstige tot matige verstandelijke beperking is nog weinig bekend. Terwijl het langdurig psychisch lijden kan veroorzaken en een rol kan spelen bij moeilijk verstaanbaar gedrag. Speciaal voor deze groep … Lees verder ““Met EMDR langdurig psychisch lijden voorkomen””

“Ik wil weten waarom we voor een bepaalde behandeling kiezen”

De behandeling van mensen met de ziekte van Huntington steeds een stukje beter maken: dat is waar Stella van der Niet, fysiotherapeut bij Topaz, voor gaat. Daarom start ze in september 2022 met de master … Lees verder ““Ik wil weten waarom we voor een bepaalde behandeling kiezen””

“Met e-health revalidanten helpen hun zelfstandigheid te behouden”

Ergotherapeut Michael Zonneveld wist al tijdens zijn opleiding dat hij onderzoek wilde doen. Bij Topaz krijgt hij die mogelijkheid. Met steun van het Zorgondersteuningsfonds doet hij promotieonderzoek naar een belangrijk onderdeel van de ambulantisering van … Lees verder ““Met e-health revalidanten helpen hun zelfstandigheid te behouden””

“PETRA helpt cliënten ontdekken wat bij hen past”

Mensen die langdurige ambulante psychiatrische zorg krijgen hebben vaak last van complexe problemen. Ze worstelen met herstel en vinden het moeilijk om grip op hun klachten te krijgen. Met steun van het Zorgondersteuningsfonds onderzoekt Fionneke … Lees verder ““PETRA helpt cliënten ontdekken wat bij hen past””

“Digitaal burgerschap als onderdeel van onze begeleidingsstijl”

Begeleiders kijken vaak met argusogen naar de digitale activiteiten van hun cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB). Ze weten niet goed hoe ze hun cliënten in de online wereld kunnen begeleiden. Terwijl onze maatschappij … Lees verder ““Digitaal burgerschap als onderdeel van onze begeleidingsstijl””

“LifeWise geeft begeleiders de handvatten die ze nodig hebben”

Een paar jaar geleden ontwikkelden Cordaan en Middin het methodisch kader LifeWise, een gereedschapskist vol handreikingen en interventies voor begeleiders van mensen met LVB+. Zo’n kader bestond nog niet, terwijl het begeleiden van deze doelgroep … Lees verder ““LifeWise geeft begeleiders de handvatten die ze nodig hebben””

“Meer regie over eigen stress”

Kan inzicht in eigen stress de kwaliteit van leven verbeteren? En zo ja, kan bijvoorbeeld een app cliënten helpen om dat inzicht te verkrijgen? Kirsten Hoeberichts, arts bij GGz Centraal, denkt van wel. Met steun … Lees verder ““Meer regie over eigen stress””

“Samen liefdevolle zorg leveren”

Ilse Haasnoot, gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie bij zorgorganisatie Topaz, is géén onderzoeker. Maar ze heeft wél een onderzoekende houding. Zo ziet ze dat de samenwerking tussen zorgmedewerkers en naasten niet altijd goed gaat. Ze wil weten … Lees verder ““Samen liefdevolle zorg leveren””

“Samen beslissen over psychofarmaca”

Samen beslissen over medicatie is steeds vaker gemeengoed in de gezondheidszorg. Maar niet voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Juist deze groep krijgt vaak onnodig psychofarmaca voorgeschreven. Met steun van het Zorgondersteuningsfonds wil Gerda … Lees verder ““Samen beslissen over psychofarmaca””

“Hoe ervaren ouders de begeleiding vanuit HouVast-intensief?”

HouVast is speciaal ontwikkeld voor ouders met een licht verstandelijke beperking. De methode ondersteunt ouders bij het opvoeden. Zodat de ouders vervolgens zelf, met een steunend sociaal netwerk, invulling kunnen geven aan ‘goed genoeg’ ouderschap. … Lees verder ““Hoe ervaren ouders de begeleiding vanuit HouVast-intensief?””

“Hoe herkenbaar is traumatische rouw?”

Sinds de ramp met MH-17 is het onderwerp traumatische rouw meer in de belangstelling gekomen. Toch krijgen mensen met angst- en stemmingsklachten door verlies niet altijd de goede diagnose. Simon Groen, cultureel antropoloog en senior … Lees verder ““Hoe herkenbaar is traumatische rouw?””

“De impact van een ernstige psychische aandoening op een gezin is enorm”

Cecil Prins-Aardema, kinder- en jeugdpsychiater bij GGZ Drenthe, weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om open te zijn over een ernstige psychische aandoening van een naaste. De impact én het stigma van de … Lees verder ““De impact van een ernstige psychische aandoening op een gezin is enorm””

“De zorg laten aansluiten op het individuele verhaal van de cliënt”

Steeds meer zorgaanbieders kijken naar de hele mens. Dan is behandeling slechts een onderdeel van breed herstel. Herstelondersteunende zorg heet dit. Maar hoe doe je dat in de praktijk? En hoe weet je wat de … Lees verder ““De zorg laten aansluiten op het individuele verhaal van de cliënt””

“Met verhalen de kwaliteit van zorg meten”

Bij Vanboeijen werkt iedere medewerker volgens de Vanboeijen Manier: een herkenbare en bewezen effectieve manier van begeleiden en ondersteunen. Maar wat is het effect op de levens van bewoners en cliënten? Kunnen verhalen over hun … Lees verder ““Met verhalen de kwaliteit van zorg meten””

“Een meetinstrument om de persoonsgerichte zorg nog beter te maken”

Wat is persoonsgerichte zorg eigenlijk? En hoe weet je zeker dat je persoonsgerichte zorg geeft? Als je voor mensen met dementie in het verpleeghuis zorgt, is dat best lastig. Met steun van het Zorgondersteuningsfonds maakt … Lees verder ““Een meetinstrument om de persoonsgerichte zorg nog beter te maken””

“De psychiatrische klachten zijn maar een deel van het verhaal”

Wie zich fit voelt, heeft meer kwaliteit van leven. Dat geldt ook voor mensen met een depressie of een bipolaire stoornis. Gewone leefstijlprogramma’s sluiten echter niet aan bij deze specifieke doelgroep. Met steun van het … Lees verder ““De psychiatrische klachten zijn maar een deel van het verhaal””

“Ouders met een LVB ondersteunen bij het gesprek over de opvoeding”

Hoe bespreek je je zorgen over de opvoedsituatie met ouders met een licht verstandelijke beperking? Het liefst op een prettige en duidelijke manier, zonder ‘beoordelend’ over te komen. Dit onderwerp houdt Carola van Hof, gedragswetenschapper … Lees verder ““Ouders met een LVB ondersteunen bij het gesprek over de opvoeding””

“Cliënten ervaren acute stressmomenten als een groot probleem”

Twee jaar geleden startte Yvette Roke, psychiater bij GGz Centraal, met steun van het Zorgondersteuningsfonds en samen met TNO met de ontwikkeling van SAM: een stresssignaleringsapp om mensen met autisme meer grip op hun dagelijks … Lees verder ““Cliënten ervaren acute stressmomenten als een groot probleem””

“Voor een bewoner is familiebetrokkenheid van grote waarde”

Mensen met dementie én onbegrepen gedrag hebben baat bij een gestructureerde benadering. Dat blijkt uit onderzoek naar de STA OP!-methode bij onbegrepen gedrag. Petra Tasseron, verpleegkundig specialist bij ouderenzorgorganisatie Warande, denkt dat het nog beter … Lees verder ““Voor een bewoner is familiebetrokkenheid van grote waarde””

“De koorleden zijn zelfverzekerder”

Meer zelfvertrouwen, trots op hun bijdrage: popkoor Enjoy, het koor van cliënten van GGZ Drenthe, doet zijn leden goed. Maar wetenschappelijk aangetoond is het niet. Esther Sportel, senior onderzoeker bij GGZ Drenthe, wil daar verandering … Lees verder ““De koorleden zijn zelfverzekerder””

“Meer aandacht voor leefstijl via betrokkenheid bij de behandelplanprocedure”

Een gezonde leefstijl is belangrijk voor cliënten in de langdurige GGZ. Met ‘shared decision making’ en concrete doelen wil GGz Centraal de betrokkenheid en het eigenaarschap van de cliënten vergroten. Anne Willems, coördinator wetenschappelijk onderzoek … Lees verder ““Meer aandacht voor leefstijl via betrokkenheid bij de behandelplanprocedure””

“Genoeg licht om beter te kunnen slapen”

Kunnen lampen die het daglicht nabootsen het slaapritme en het gedrag van ouderen met een verstandelijke beperking verbeteren? Volgens Mylène Böhmer, promovendus Bright-onderzoek bij Middin, wel. Een proef op zes woonlocaties liet een positief effect … Lees verder ““Genoeg licht om beter te kunnen slapen””

“Een basishouding die iedere medewerker moet hebben”

Om de eenduidigheid binnen de organisatie te vergroten, ontwikkelde Talant een eigen basisbegeleidingsmodel: BRAVO!. Gericht op de mogelijkheden en eigen regie van cliënten met een verstandelijke beperking. Maar hoe zorg je dat zo’n model ook … Lees verder ““Een basishouding die iedere medewerker moet hebben””

“Jobcoaches hebben een belangrijke verbindende rol”

De jobcoaches van Middin en Cordaan zijn vaak heel succesvol in de begeleiding van cliënten met LVB+ naar betaald werk. Maar hoe ze dat precies doen, kunnen ze niet goed onder woorden brengen. Met steun … Lees verder ““Jobcoaches hebben een belangrijke verbindende rol””

“Ook psychiatrische patiënten willen prettige sociale contacten hebben”

Sociale contacten zijn belangrijk voor iedereen. In de begeleiding van psychiatrische patiënten is echter nog te weinig aandacht voor het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk. Met steun van het Zorgondersteuningsfonds onderzoekt Barbara Montagne, … Lees verder ““Ook psychiatrische patiënten willen prettige sociale contacten hebben””

“Een signaleringsplan op maat op de smartphone”

De meeste cliënten met ernstige psychische aandoeningen hebben hun signaleringsplan niet altijd bij de hand, maar hun smartphone wel! Kan een signaleringsplan op de smartphone misschien uitkomst bieden? Met steun van het Zorgondersteuningsfonds onderzocht verpleegkundig … Lees verder ““Een signaleringsplan op maat op de smartphone””

“Leerboek palliatieve zorg voor mensen met een psychiatrische stoornis”

Ook mensen met een psychiatrische aandoening moeten goede palliatieve zorg krijgen. Maar in de praktijk gebeurt dat niet altijd. Omdat de kennis ontbreekt om hen goed te verzorgen. Met steun van het Zorgondersteuningsfonds schreven verpleegkundig … Lees verder ““Leerboek palliatieve zorg voor mensen met een psychiatrische stoornis””

“In twee jaar tijd ben ik enorm gegroeid”

Maarten Wirtz, fysiotherapeut bij Topaz Revitel, is al jaren bezig met innovatie. Vanuit de praktijk zoekt hij naar manieren om de zorg te verbeteren. Om zijn theoretische basis te versterken, volgde hij de masteropleiding Innovatie … Lees verder ““In twee jaar tijd ben ik enorm gegroeid””

“De zelfredzaamheid van cliënten is enorm toegenomen”

Mensen met een autismespectrumstoornis ervaren doorlopend stress. Omdat ze geen grip krijgen op prikkels in hun dagelijks leven. Met steun van het Zorgondersteuningsfonds en samen met TNO ontwikkelde Yvette Roke, psychiater bij GGz Centraal, SAM: … Lees verder ““De zelfredzaamheid van cliënten is enorm toegenomen””

“De waakvlamvariant van HouVast is nu een erkende interventie”

Kinderen opvoeden is ingewikkeld. Zeker voor ouders met een licht verstandelijke beperking. Speciaal voor deze groep biedt de interventie HouVast uitkomst. Met steun van het Zorgondersteuningsfonds deed Middin onderzoek naar de waakvlamvariant van HouVast. Gedragskundige … Lees verder ““De waakvlamvariant van HouVast is nu een erkende interventie””

“De kennis uit mijn opleiding komt op allerlei momenten van pas”

Goede samenwerking rondom de cliënt bevordert de kwaliteit van leven. In de opdrachten die Puck Damen voor haar master Innovatie in Zorg en Welzijn uitvoerde, stond samenwerking dan ook centraal. Maar ze leerde nog veel … Lees verder ““De kennis uit mijn opleiding komt op allerlei momenten van pas””

“Opname thuis voor chronisch ernstig psychiatrische patiënten”

Minder autonomie, rolverlies en meer kans op terugval: voor psychiatrische patiënten zijn de nadelige gevolgen van een klinische opname groot. Beter is het opname te voorkomen. Dat is precies het doel van de Intensive Home … Lees verder ““Opname thuis voor chronisch ernstig psychiatrische patiënten””

“Via bewegen en mentale coaching positieve ervaringen opdoen”

Cynthia Janssen is ambulant begeleider bij Sherpa en zag steeds vaker cliënten in een vicieuze cirkel terechtkomen bij problemen. Met steun van het Zorgondersteuningsfonds gooide ze het over een heel andere boeg. Samen met sportschool … Lees verder ““Via bewegen en mentale coaching positieve ervaringen opdoen””

“Voedings- en slikproblematiek staat veel meer op de kaart”

Veel mensen met een verstandelijke beperking hebben voedings- en slikproblemen. Gelukkig kunnen logopedisten daarin goed adviseren. Maar in de praktijk worden hun adviezen vaak niet goed opgevolgd. Met steun van het Zorgondersteuningsfonds onderzochten Marloes Schüller-Korevaar … Lees verder ““Voedings- en slikproblematiek staat veel meer op de kaart””

“Voor cliënten maakt goede rouwbegeleiding echt een verschil”

Rouw en verlies horen bij het leven. Dat geldt voor iedereen, ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Toch weten begeleiders vaak niet hoe met rouw om te gaan. De geestelijk verzorgers en rouwbegeleiders van … Lees verder ““Voor cliënten maakt goede rouwbegeleiding echt een verschil””

“Verzorgenden leren de stem van mensen met afasie te zijn”

Pijn heeft een negatief effect op welbevinden. Gelukkig zijn er talloze mogelijkheden om pijn te verlichten. Maar dan moet je wel kunnen aangeven wat je klachten zijn. Mensen met afasie door hersenletsel kunnen dat niet … Lees verder ““Verzorgenden leren de stem van mensen met afasie te zijn””

“Bewoners van een verpleeghuis kunnen niet even naar de sportschool”

Hoeveel bewegen bewoners van een verpleeghuis? Zijn ze gebaat bij meer bewegen? En willen ze meer bewegen? Ilona Zwaan en Gerdien Weterings zijn beiden fysiotherapeut bij Topaz en volgden beiden de master Geriatriefysiotherapie. Met steun … Lees verder ““Bewoners van een verpleeghuis kunnen niet even naar de sportschool””

“Zo blijf je aangesloten bij de mensen die je voor je hebt”

Meervoudige problematiek komt steeds vaker voor in de gehandicaptenzorg. Dat vraagt om meer of andere vaardigheden van begeleiders. Zeker als cliënten eigenlijk géén hulp en bemoeienis willen. Waarom krijgen sommige begeleiders bij deze cliënten wel … Lees verder ““Zo blijf je aangesloten bij de mensen die je voor je hebt””

“Praten over seksualiteit verbetert de kwaliteit van leven”

Waarom vinden we het zo moeilijk te praten over een onderwerp dat zo belangrijk is als seksualiteit? Attitudes spelen een belangrijke rol, zeker als het om mensen met een verstandelijke beperking gaat. Met steun van … Lees verder ““Praten over seksualiteit verbetert de kwaliteit van leven””

“Voorkomen dat mensen op mijn afdeling terechtkomen”

Is een psychose te voorkomen? Zo vroeg mogelijk behandelen helpt. Zicht hebben op alle mogelijke voorspellers van een psychose is dan essentieel. Daan Jan Kuis (38) is verpleegkundig specialist ggz bij de afdeling langdurige zorg … Lees verder ““Voorkomen dat mensen op mijn afdeling terechtkomen””

“Ik kan nu beter analyseren”

Ergotherapeut Rimmie Meijs (29) wil de zorg voor cliënten met hersenletsel verbeteren. Met aandacht voor de lichamelijke én de onzichtbare gevolgen. Haar wens is een cognitief revalidatieprogramma op te zetten binnen revalidatiehotel Topaz Revitel. Met … Lees verder ““Ik kan nu beter analyseren””

“Een Drentse wachtlijstaanpak met inzet van ervaringsdeskundigen”

Luisteren, aansluiten, contact maken: volgens Marcel Niezen, ervaringswerker bij GGZ Drenthe, is dat de essentie van de zorg. Het past ook goed bij de herstelvisie, waar hij een warm pleitbezorger van is. Maar hoe brengen … Lees verder ““Een Drentse wachtlijstaanpak met inzet van ervaringsdeskundigen””

“Beter slapen en minder psychiatrische klachten”

Maaike van Veen (41) werkt als psychiater bij GGZ Drenthe. Ze ziet de aandacht voor slaapproblemen toenemen in de maatschappij. Maar nog nauwelijks binnen de GGZ. Terwijl er wel een verband bestaat tussen slecht slapen … Lees verder ““Beter slapen en minder psychiatrische klachten””

“Een hulpmiddel waar begeleiders én de cliënt wat aan hebben”

Daphne Konz (43) is arts voor verstandelijk gehandicapten bij Stichting Zuidwester. Ze werkt al jaren intensief met mensen met een licht verstandelijke beperking. Mensen die graag zo zelfstandig mogelijk zijn, maar met medicatie wel eens … Lees verder ““Een hulpmiddel waar begeleiders én de cliënt wat aan hebben””