AAN VRAGEN

“Een basishouding die elke begeleider moet hebben”

Om de eenduidigheid binnen de organisatie te vergroten, ontwikkelde Talant een eigen basisbegeleidingsmodel. Gericht op de mogelijkheden en eigen regie van cliënten met een verstandelijke beperking. Met steun van het Zorgondersteuningsfonds onderzoekt Maaike Baron, orthopedagoog bij Talant, hoe de organisatie het basisbegeleidingsmodel het beste kan implementeren.

“Binnen de gehandicaptenzorg bestaat een wildgroei aan methodieken. In totaal zijn er ruim 100. Heel verwarrend voor begeleiders. Dat merk ik ook in de dagelijkse praktijk. Ik krijg er vaak vragen over. Veel begeleiders hebben behoefte aan meer eenduidigheid. Voor Talant reden om samen met het UMCG een inventarisatie te doen. Slechts 39 methodieken bleken goed theoretisch onderbouwd en van niet meer dan 4 werd ooit de effectiviteit onderzocht. Wij besloten het anders aan te pakken. In een tweede onderzoek vroegen we het UMCG te kijken welke elementen een basisbegeleidingsmodel voor de begeleiding en ondersteuning van onze cliënten moet bevatten. Samen met betrokkenen uit de praktijk kwam vervolgens een pilotversie van dit basisbegeleidingsmodel tot stand.”

Maaike Baron

“Het basisbegeleidingsmodel heet ‘Gids Voor Jou’. Het legt de nadruk op het versterken van de eigen regie en de inzet van het sociale netwerk van de cliënt. Het biedt een gemeenschappelijke basis aan alle begeleiders. Maar het is nadrukkelijk geen stappenplan. Het geeft de begeleiders handvatten om te werken vanuit de bedoeling, om meer te kijken naar de mogelijkheden en de kwaliteit van bestaan van de cliënt. Zie het als een basishouding die begeleiders nodig hebben om onze cliënten te ondersteunen. Natuurlijk kunnen begeleiders aanvullende methodieken inzetten voor cliënten die meer nodig hebben. Maar de basishouding moet overal hetzelfde zijn.”

“Met steun van het Zorgondersteuningsfonds gaan we nu op zoek naar een goede manier om het basismodel in heel Talant te implementeren. Hoe kunnen we alle medewerkers met het model laten kennismaken? Ook hebben we plannen voor een cliënt- en een verwantenvariant. Zodat zij weten wat ze kunnen verwachten van de begeleiding en ondersteuning die wij bieden. We starten op twee locaties, met cliënten van alle niveaus en alle leeftijden. Via participatief onderzoek, waarbij cliënten, verwanten, begeleiders, gedragskundigen en leidinggevenden betrokken zijn, kijken we hoe het model werkt in de praktijk en wat we er nog aan kunnen verbeteren. En hoe we het goed toegankelijk kunnen maken, bijvoorbeeld via een interactief platform, e-learning en een training. Het doel is dat cliënten er straks op kunnen vertrouwen dat ze overal begeleiding vanuit dezelfde basishouding krijgen, waar ze ook wonen of dagbesteding hebben.”

Jeanet Landsman, senior onderzoeker bij TGO-UMCG, begeleidt Maaike Baron bij haar onderzoek.