AAN VRAGEN

“Met kennis de kwaliteit van zorg verbeteren”

Goede samenwerking rondom de cliënt is belangrijk voor hun kwaliteit van leven. Tegelijkertijd mogen de kosten niet de pan uit rijzen. Het is een spanningsveld dat vragen oproept. Antwoord hoopt Puck Damen, persoonlijk begeleider bij Vanboeijen, te vinden in de master Innovatie in Zorg en Welzijn aan de Hogeschool Utrecht. Ze volgt de opleiding met steun van het Zorgondersteuningsfonds.

“Er verandert veel in de zorg. Kwaliteit én kosteneffectiviteit worden steeds belangrijker. Met andere woorden: hoe houden we de kwaliteit goed en tegelijkertijd de kosten in de gaten. Dat vind ik ontzettend interessant. De master Innovatie in Zorg en Welzijn neemt deze aspecten mee. Ik denk dat deze opleiding niet alleen mij, maar ook mijn organisatie veel gaat brengen. Want ik kan al mijn onderzoeken binnen Vanboeijen doen. Ik kan concrete knelpunten oppakken. En met de kennis die ik opdoe, heb ik de intentie de kwaliteit van zorg verbeteren.”

Puck Damen

“Het is wel weer even wennen om naar school te gaan. Vooral omdat de wetenschappelijke kant veel aandacht krijgt. Natuurlijk schrijf je op het hbo een scriptie waarvoor je onderzoek doet. Maar dat is toch anders. Ik ben nu bijvoorbeeld bezig met een conceptanalyse over samenwerken. Ik stel mezelf de vraag wat samenwerken eigenlijk is. Het is ontzettend leuk om me dan in het woord te verdiepen. Ik ben heel blij dat het Zorgondersteuningsfonds mijn master ondersteunt. Anders was het er waarschijnlijk niet van gekomen, want de opleiding kost wel veel tijd. Dankzij de subsidie heb ik die tijd ook echt.”

“In mijn subsidieaanvraag staan twee onderzoeksvragen centraal. De eerste gaat over de kennisoverdracht tussen de collega’s van dagbesteding, woonzorg en nachtzorg. Dat zijn bij ons 3 verschillende teams. Als deze 3 teams een eenduidig beeld en een eenduidige aanpak hebben, kan de cliënt meer kwaliteit uit zijn leven halen. Daar geloof ik in. De andere onderzoeksvraag richt zich op betrokkenheid van verwanten. Hoe kunnen zij bijdragen aan de kwaliteit van leven van de cliënt? Daar komt meer bij kijken dan je in eerste instantie denkt. Het is complex en veelzijdig. Sommige verwanten willen meer doen dan nu gebruikelijk is, anderen juist niet. Hoe ga je daarmee om? En wat doe je als het beleid erg afwijkt van wat verwanten willen?”

“Voor cliënten is samenwerking zo belangrijk, tussen collega’s onderling en tussen begeleiders en verwanten. En dan moet het ook nog in de beschikbare budgetten passen. Want je kunt wel van alles bedenken, maar als het te veel kost wordt het vervolgens niet waargemaakt. Met deze opleiding hoop ik daar de balans in te vinden.”