AAN VRAGEN

Subsidies

Het Zorgondersteuningsfonds richt zich op de langdurige zorg. We hebben twee subsidieregelingen voor zorgprofessionals en cliënten die zélf praktijkgericht onderzoek willen doen:

Onze subsidies

PRAKTIJK­GERICHTE ONDERZOEKEN

MASTER­OPLEIDINGEN

PROEF­SCHRIFTEN (niet meer beschikbaar)

De conclusies van het onderzoek behoren overdraagbaar te zijn: teams in andere organisaties, in een soortgelijke context, kunnen de uitkomsten eveneens implementeren. Het onderzoeksverslag is zo geschreven dat dit mogelijk is.

Uitgangspunten

 • Cliënten zijn betrokken bij het onderzoek en de cliëntenraad steunt het onderzoek.
 • Het onderzoek voldoet aan methodologische normen. . .
 • . . . maar het onderzoek is niet primair gericht op het opstellen of toetsen van een wetenschappelijke theorie. Het gaat om onderzoek dat direct toepasbare kennis kan opleveren.
 • De uitkomsten zijn toegankelijk voor iedereen.
 • De activiteit heeft een duurzaam effect op het onderzoeksklimaat in de zorgorganisatie.
 • De aanvragende organisatie levert een bijdrage van minimaal 20% van het budget.

De subsidieregelingen staan momenteel open voor tien organisaties in de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verpleging, verzorging en thuiszorg. Deze organisaties (of hun rechtsvoorgangers) maakten tot 2008 deel uit van het werkverband De Open Ankh:

 • GGZ Centraal
 • GGZ Drenthe
 • Middin
 • Sherpa
 • Talant
 • Topaz
 • Vanboeijen
 • Warande
 • Zinzia Zorggroep
 • Zuidwester