AAN VRAGEN

Praktijkgerichte onderzoeken

U hebt een idee om de zorg te verbeteren? Of loopt u alsmaar tegen een praktisch probleem aan waarvoor geen goede oplossing bestaat? Als u hier samen met andere zorgverleners, cliënten of mantelzorgers onderzoek naar wilt doen, kunnen we dat financieel ondersteunen. Het gaat om betekenisvolle, maar overzichtelijke vraagstukken uit de dagelijkse zorgpraktijk; het onderzoek én de implementatie zijn binnen twee jaar te realiseren.

“Ik heb zelf ook onderzoek gedaan naast mijn andere werk. Voor onderzoek heb je andere energie nodig, je moet analytisch denken en werken. Ga niet het ene moment een cliënt helpen en het andere moment een enquête verbeteren. Je bereikt veel meer als je echt tijd voor onderzoek afbakent. Mijn tip is om een dagdeel of dag te reserveren hiervoor.”

– Gabriëlle Verbeek, programmacommissie

Wie

Voor deze subsidie zijn wij op zoek naar:

 • Zorgverleners en/of cliënten met een onderzoekende houding,
 • met ideeën om de zorg te verbeteren,
 • die openstaan voor nieuwe perspectieven,
 • en die het onderzoek in projectvorm willen doen, samen met collega’s en cliënten.

Wat

 • Per project is maximaal € 100.000 subsidie beschikbaar.
 • Het onderzoeksproject is gericht op een vraagstuk uit de dagelijkse zorgpraktijk waarvoor nog geen goede oplossing bestaat. Het kan gaan over iets in het hier & nu, maar ook over een probleem dat in de toekomst valt te verwachten.
 • De zorgverleners en/of cliënten vervullen zelf een actieve rol als onderzoeker. Ter ondersteuning kan samenwerking worden gezocht met een universiteit of hogeschool.
 • In de begroting mogen ook publicatiekosten (Open Access) en scholingskosten (in methodologie) worden opgenomen.

Checklist criteria

Doel en beoogd resultaat

 • Is er een praktische onderzoeksvraag die gericht is op het verbeteren van de kwaliteit van leven van cliënten en de zorg die daarvoor nodig is?
 • Heeft het onderzoek betrekking op verbetering van de langdurige zorg?
 • Wordt de vraagstelling onderschreven of verwoord door zorgverleners en cliënten of hun mantelzorgers?

Plan van aanpak

 • Is er een uitgewerkt plan van aanpak (max. 15 pagina’s)?
 • Is hierin uitgewerkt hoe de vraagstelling zal worden onderzocht en wat concreet de beoogde uitkomst is? En hoe die uitkomst zal worden geïmplementeerd en op z’n werking zal worden getoetst?
 • Is er een plan om de onderzoeksresultaten zowel binnen als buiten de organisatie te verspreiden?
 • Worden zorgverleners, cliënten en/of mantelzorgers bij de uitvoering van het onderzoek betrokken? Ontstaat er een co-creatie, waarbij cliënten actief partnerschap vervullen en inbreng leveren?
 • Hoe zorgt u ervoor dat er voldoende methodologische kennis is?
 • Wat zijn de kwalificaties van de projectleider en hoe wordt de projectorganisatie samengesteld? Zit er een cliënt of cliënt-vertegenwoordiger in de projectorganisatie?
 • Is er draagvlak voor het project bij het bestuur? Is de cliëntenraad betrokken bij de projectaanvraag?

Budget en looptijd

 • Is de aanvraag voorzien van een tijdsplanning en een begroting? Gebruik voor de begroting het format dat hier te downloaden is.
 • Draagt de aanvragende organisatie voor minimaal 20% aan het budget bij? Per project is maximaal € 100.000 subsidie beschikbaar.

Algemene en procedurele criteria

 • Is het project te realiseren binnen 2 jaar?
 • Zijn de uitkomsten van het project reproduceerbaar voor andere organisaties?
 • Worden de uitkomsten van het project ter beschikking gesteld aan derden?
 • Wordt het project actief ondersteund door de cliëntenraad?
 • Heeft het project een duurzaam effect op het onderzoeksklimaat binnen de zorgorganisatie?
 • Is het project tijdens de behandeling van de aanvraag nog niet gestart?
 • Heeft het project op termijn invloed op een aanmerkelijk deel van de cliënten?

Meer weten over praktijkgericht onderzoek?

De website van ZonMw bevat veel informatie over praktijkgericht onderzoek. Lees bijvoorbeeld:

DOWNLOAD DE SUBSIDIEOPROEP VAN HET BESTUUR

DOWNLOAD HET FORMAT VOOR DE BEGROTING