AAN VRAGEN

Proefschriften

Het fonds subsidieert jaarlijks enkele promotietrajecten. Zowel zorgprofessionals als cliënten komen hiervoor in aanmerking; zij kunnen gedurende maximaal vijf jaar door ons worden ondersteund. Het academische proefschrift is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van cliënten en de zorg die daarvoor nodig is. Het onderzoek heeft een sterke wetenschappelijke en praktische relevantie voor de gehele sector.

“Ik ben gepromoveerd naast een baan. Het was het leukste wat me in mijn leven is overkomen. Natuurlijk zijn er hobbels en bobbels, maar de kans krijgen om zoiets te mogen doen, is waanzinnig. De belangrijkste tip? Zorg dat je passie bij het onderwerp ligt.”

– Chris Kuiper, programmacommissie

Wie

Voor deze subsidie zijn we op zoek naar:

 • Zorgverleners en/of cliënten met een wetenschappelijke opleiding,
 • die een contract voor onbepaalde tijd hebben en minimaal de helft van het dienstverband belast zijn met patiëntgebonden zorgtaken, of een langdurige verbinding met de organisatie hebben in geval van cliënten,
 • met wetenschappelijke ambities,
 • en doorzettingsvermogen en gedrevenheid.

Wat

 • De zorgorganisatie ontvangt subsidie om de promoverende professional voor maximaal 5 jaar voor de helft van de contractomvang te vervangen.
 • Voor cliënten kan een vergoeding voor de ureninzet worden aangevraagd.
 • In de begroting mogen ook publicatiekosten (Open Access), scholingskosten (in methodologie), literatuur en andere direct aan het onderzoek gerelateerde kosten worden opgenomen.

Checklist criteria

Doel en beoogd resultaat

 • Heeft het promotievoorstel een praktische onderzoeksvraag die gericht is op het verbeteren van de kwaliteit van leven van cliënten en de zorg die daarvoor nodig is?
 • Heeft het onderzoek betrekking op verbetering van de langdurige zorg?
 • Wordt een vraagstuk uit de zorgpraktijk onderzocht? En wordt de vraagstelling onderschreven of verwoord door zorgverleners en cliënten of hun mantelzorgers?
 • Heeft de kandidaat het vereiste opleidingsniveau en bevat zijn/haar aanvraag een overtuigende motivatie?
 • Hebben één of meer promotoren zich bereid verklaard om de begeleiding op zich te nemen?

Plan van aanpak

 • Is er een uitgewerkt plan van aanpak (max. 15 pagina’s)?
 • Is hierin uitgewerkt hoe de vraagstelling zal worden onderzocht en wat de praktische en wetenschappelijke relevantie is?
 • Is er een plan om de onderzoeksresultaten zowel binnen als buiten de organisatie te verspreiden?
 • Hoe zorgt u ervoor dat er voldoende methodologische kennis en ondersteuning is?
 • Is er draagvlak voor het promotietraject bij het bestuur?

Budget en looptijd

 • Is de aanvraag voorzien van een tijdsplanning en een begroting? Gebruik voor de begroting het format dat hier te downloaden is.
 • Draagt de aanvragende organisatie voor minimaal 20% aan het budget bij? Per promotieonderzoek is in principe maximaal € 250.000 beschikbaar.

Algemene en procedurele criteria

 • Worden de uitkomsten van het onderzoek ter beschikking gesteld aan derden?
 • Wordt het onderzoek actief ondersteund door de cliëntenraad?
 • Heeft dit promotietraject een duurzaam effect op het onderzoeksklimaat binnen de zorgorganisatie?
 • Heeft het onderzoek op termijn invloed op een aanmerkelijk deel van de cliënten?

DOWNLOAD DE SUBSIDIEOPROEP VAN HET BESTUUR

DOWNLOAD HET FORMAT VOOR DE BEGROTING