AAN VRAGEN

Masteropleidingen ( worden niet langer gefinancierd)

Onderzoek doen in opleidingsverband? Dankzij een universiteit of hogeschool vergroot u uw kennis en vertaalt u deze naar uw praktijk. Jaarlijks ondersteunen we per sector twee masteropleidingen. Met deze subsidie kunnen zorgprofessionals voor de helft van hun dienstverband worden vrijgesteld. De subsidie is bedoeld voor masters die praktijkgericht onderzoek stevig hebben ingebed in het curriculum. De thesis gaat over een vraagstuk dat is gesignaleerd door zorgverleners, cliënten of mantelzorgers.

“De opleiding geeft structuur. Je hebt van tevoren een redelijk beeld van wat je te wachten staat. Het is belangrijk dat je daarover goede afspraken maakt met je werk, maar ook met je gezin. Vraag vooral aan de mensen die zo’n opleiding gedaan hebben, hoe het was.”

– Henk Nies, programmacommissie

Wie

Voor deze subsidie zijn we op zoek naar:

 • Zorgverleners met een afgeronde opleiding op bachelorniveau,
 • die een contract voor onbepaalde tijd hebben en minimaal de helft van het dienstverband belast zijn met patiëntgebonden zorgtaken,
 • die inhoudelijke verdieping zoeken,
 • en die een lans gaan breken voor een onderzoekscultuur in hun eigen team.

Wat

De zorgorganisatie ontvangt subsidie om de professional voor de duur van de (deeltijd)opleiding voor de helft van de contractomvang te vervangen. De masteropleiding is geaccrediteerd. Er dient voldoende ruimte binnen de opleiding te zijn voor praktijkgericht onderzoek. In de begroting mogen literatuur en andere direct aan het onderzoek gerelateerde kosten worden opgenomen.

Checklist criteria

Doel en beoogd resultaat

 • Is de masteropleiding geaccrediteerd en zorggerelateerd?
 • Zal het afrondende masteronderzoek plaatsvinden bij de aanvragende zorgorganisatie? Is er een praktische onderzoeksvraag die gericht is op het verbeteren van de kwaliteit van leven van cliënten en de zorg die daarvoor nodig is?
 • Heeft het onderzoek betrekking op verbetering van de langdurige zorg?
 • Wordt de vraagstelling onderschreven of verwoord door zorgverleners en cliënten of hun mantelzorgers?
 • Heeft de kandidaat het vereiste opleidingsniveau en bevat zijn/haar aanvraag een overtuigende motivatie?

Plan van aanpak

 • Is er een uitgewerkt plan van aanpak (max. 5 pagina’s)?
 • Is er draagvlak voor de opleiding bij het bestuur?

Budget en looptijd

 • Is de aanvraag voorzien van een tijdsplanning en een begroting? Gebruik voor de begroting het format dat hier te downloaden is.
 • Draagt de aanvragende organisatie voor minimaal 20% aan het budget bij? Per opleiding is maximaal € 50.000 subsidie beschikbaar.
 • Veel masteropleidingen starten alleen in september. Dien een aanvraag in voor 1 maart, als u een masteropleiding wilt starten in september van hetzelfde jaar.

Algemene en procedurele criteria

 • Worden de uitkomsten van het masteronderzoek ter beschikking gesteld aan derden?
 • Wordt de opleiding actief ondersteund door de cliëntenraad?
 • Heeft deze masteropleiding een duurzaam effect op het onderzoeksklimaat binnen de zorgorganisatie?
 • Heeft het onderzoek op termijn invloed op een aanmerkelijk deel van de cliënten?

DOWNLOAD DE SUBSIDIEOPROEP VAN HET BESTUUR

DOWNLOAD HET FORMAT VOOR DE BEGROTING