AAN VRAGEN

“Wat maakt dat mensen de knop omzetten?”

Marcel Niezen (48) is ervaringswerker bij GGZ Drenthe. Hij is pleitbezorger van herstelondersteunende zorg voor patiënten. Dat gaat vaak goed, maar het kan altijd beter en professioneler. Daarvoor is onderzoek nodig. Met subsidie van het Zorgondersteuningsfonds volgt Marcel de masteropleiding Social Work aan de Hanzehogeschool Groningen en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.

“Ik werk bij de afdeling Duurzaam Verblijf van GGZ Drenthe, waar mensen met verslaving en vaak een psychische aandoening gedwongen zijn opgenomen. Een leuke en uitdagende werkplek. Zelf heb ik ook een verslavingsverleden. Drie jaar geleden heb ik onderzocht wat de beste manier is om ervaringsdeskundigheid in te zetten binnen Duurzaam Verblijf. Sindsdien ben ik ervaringswerker. Ook geef ik aan de Hanzehogeschool les in herstelondersteunende zorg en ervaringsdeskundigheid in de praktijk.”

Marcel Niezen

“Sinds 2009 zijn in de geestelijke gezondheidszorg de herstelvisie en de herstelondersteunende zorg gemeengoed. De herstelvisie zet de patiënt centraal, geeft hem zoveel mogelijk eigen regie en faciliteert zijn empowerment. Zodat patiënten leren leven met of voorbij hun aandoening. Prachtige uitgangspunten, maar niet altijd makkelijk uitvoerbaar in de dagelijkse praktijk. Ook omdat herstelondersteunende zorg soms haaks staat op het medische model, dat uitgaat van genezing en symptoombestrijding. Wat herstelondersteunende zorg precies is en hoe zorgverleners deze zorg kunnen verlenen, wil ik verder onderzoeken.”

“Mijn eerste opdracht in de masteropleiding Social Work was een onderzoekje naar de paradox tussen herstelondersteunend werken en een gedwongen setting. Ik concludeerde dat ook tijdens een gedwongen opname herstel plaatsvindt. Voor mijn thesis wil ik onderzoek doen naar de effecten van de inzet van ervaringsdeskundigen of naar subjectief herstel. Wat maakt dat mensen de knop omzetten en stoppen met hun verslaving of bijvoorbeeld leren leven met hun depressie?”

“Ik ben het Zorgondersteuningsfonds dankbaar dat ik deze kans heb gekregen. Het fonds betaalt niet alleen de opleiding maar vergoedt ook de helft van mijn contracturen. Ik krijg dus echt de ruimte om het serieus aan te pakken. Behalve inhoudelijk draagt de opleiding ook op een andere manier bij aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Mijn verslavingsproblematiek begon toen ik in 3 havo zat. Inmiddels ben ik tien jaar clean. Na het mbo, het hbo en een onvoltooide universitaire studie is deze master de eerste opleiding zonder verslaving. Ik keer een beetje terug naar hoe ik was op de lagere school, toen ik nog voor mijn lol leerde en graag de beste wilde zijn. Dat is een bijzondere ervaring.”