AAN VRAGEN

“Via sport en meditatie positieve ervaringen opdoen”

Ze hebben een licht verstandelijk beperking, een indicatie voor ambulante begeleiding en grote problemen: Cynthia Janssen (37) is ambulant begeleider bij Sherpa en ziet steeds vaker cliënten die vastlopen. En de reguliere begeleiding biedt weinig soelaas. Met steun van het Zorgondersteuningsfonds gooit ze het over een heel andere boeg. Met intensieve sport en ontspanning wil ze cliënten helpen om weer in verbinding te komen met zichzelf.

“Mensen kunnen alleen wat bereiken als ze intrinsiek gemotiveerd zijn. Dat geldt voor iedereen, voor ‘gewone’ mensen én voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Maar hoe breng je die motivatie tot stand? Dat is vaak moeilijk, zeker als cliënten al jaren hulpverlening krijgen en er niet echt meer in geloven. Wij bieden steeds vaker begeleiding aan mensen met meervoudige problematiek. Deze cliënten hebben een licht verstandelijke beperking en bijkomende sociale en psychische problemen. Ze hebben vaak al lang begeleiding, maar dat levert weinig op. Precies die groep gaan we nu anders benaderen. Via fysieke inspanning en ontspanning laten we ze positieve ervaringen opdoen, om zo hun eigen kracht en motivatie te herstellen. Want sport en meditatie zijn prachtige spiegels.”

Cynthia Janssen

“Beweging kan heel veel met iemand doen. Beweging kan bewustzijn creëren, gewoon door te ervaren. En dat werkt vaak beter dan mensen cognitief aanspreken. Ga maar eens een yogales volgen met een lichaam dat te zwaar is, dat is heel heftig. Ik ben zelf yogadocente en heb lessen gegeven aan jongeren in de maatschappelijke opvang. Hun lijven waren zo verkrampt dat ze niet eens meer in kleermakerszit konden zitten. Die ervaring doet veel meer dan vertellen dat drugs slecht zijn.”

“Ik ga samen met een professionele sportschool een programma voor cliënten ontwikkelen. Uiteraard met aandacht ook voor de mensen uit hun omgeving, hoe die tijdens en na het traject steun kunnen bieden. We richten ons op 3 doelgroepen: cliënten met obesitas, cliënten met een laag zelfbeeld en cliënten met verslavingsproblematiek. Deze cliënten gaan 3 tot 6 maanden intensief met zichzelf aan de slag. In die tijd gaan we even niet praten over problemen, want ze gaan leren voelen. Zodat ze ervaren wat ze wel en niet kunnen, waar hun kracht ligt. En weer in contact komen met zichzelf. Pas dan kunnen ze weer doelen stellen op de verschillende leefgebieden en staan ze weer open voor adviezen. Omdat ze het willen.”

Kijk hieronder een videopresentatie over het inmiddels afgeronde onderzoek.

Make Yourself Proud Leefstijlinterventie