AAN VRAGEN

“Ik wil een cognitief revalidatieprogramma opzetten”

Een arm optillen, sokken aandoen, twee handelingen tegelijk uitvoeren: stel dat dat opeens niet meer lukt. Dan is het dagelijks functioneren opeens een stuk lastiger. Voor mensen met hersenletsel is dit de realiteit. Ergotherapeut Rimmie Meijs (27) werkt bij revalidatiehotel Topaz Revitel en wil de zorg voor cliënten met hersenletsel verbeteren. Met steun van het Zorgondersteuningsfonds volgt ze de master Neurorevalidatie en Innovatie aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

“Neurologie heeft mijn passie. Cliënten met hersenletsel zijn zo’n boeiende groep om mee te werken! Je ziet dat hun lichaam niet meer goed functioneert, maar er zijn ook onzichtbare gevolgen. Ze ervaren bijvoorbeeld problemen met het geheugen, het plannen en organiseren van handelingen of er is sprake van een gedragsverandering. De revalidatie richt zich op het ontwikkelen van de vaardigheden die ze nodig hebben om weer naar tevredenheid thuis te kunnen leven, eventueel met hulp van mantelzorgers. Als ergotherapeut ondersteun ik de cliënt en zijn mantelzorgers daarbij.”

Rimmie Meijs

“Ik heb al meerdere cursussen gevolgd om me verder in de neurologie te verdiepen. Opvallend is dat al die cursussen gericht zijn op de behandeling van de individuele cliënt. Terwijl ik juist graag cliëntoverstijgend wil leren denken. In mijn dagelijkse praktijk zie ik dat dingen beter en gestructureerder kunnen. Maar ik mis de vaardigheden om het goed te onderbouwen en mensen mee te nemen in een verandering. Ik wilde dan ook heel graag de master Neurorevalidatie en Innovatie doen. En opeens kwam alles bij elkaar: mijn werkgever Topaz zocht iemand die de master wilde doen omdat de organisatie meer expertise wil opbouwen. Het Zorgondersteuningsfonds was bereid de opleiding te subsidiëren. Een unieke kans, waar ik ontzettend blij mee ben.”

“Ik ben nu een halfjaar bezig met de master en ben nog enthousiaster dan toen ik begon! Ik vind alles leuk, zelfs de lessen statistiek waar ik een beetje tegenop zag. Ik leer kritisch kijken. Ik doe nu bijvoorbeeld literatuuronderzoek naar een ergotherapeutisch instrument om de cognitie van mensen met hersenletsel te onderzoeken. Het instrument is onderdeel van onze richtlijnen, maar is voor deze doelgroep nog nooit onderzocht. Dat fascineert mij. En ik denk natuurlijk al na over mijn thesis. Mijn langetermijndoel is een cognitief revalidatieprogramma opzetten binnen Topaz Revitel. Ik weet niet hoe Topaz hiertegenover staat en of het haalbaar is binnen de master, maar een eerste aanzet zou moeten lukken. Ik denk dat ik daarmee de zorg voor onze cliënten echt kan verbeteren.”