AAN VRAGEN

“Met bewegen het welzijn van bewoners vergroten”

Hoeveel bewegen bewoners van een verpleeghuis? Zijn ze gebaat bij meer bewegen? En willen ze dat ook? Ilona Zwaan (49) en Gerdien Weterings (27), beiden fysiotherapeut bij Topaz, denken van wel. Met steun van het Zorgondersteuningsfonds doen ze onderzoek naar beweegactiviteiten voor bewoners.

“Bewegen is goed. Het is algemeen bekend dat mensen te weinig bewegen, jong en oud. Zeker in het verpleeghuis wordt nauwelijks bewogen, blijkt uit onderzoek. Maar wat nog belangrijker is: bewoners geven aan dat ze graag willen bewegen. Het is een behoefte die onvoldoende wordt vervuld. Als wij vanavond zin hebben in fietsen, doen we dat. Onze bewoners hebben die mogelijkheid niet. Ze kunnen ook niet even naar de sportschool. Zelfs een blokje om lukt de meesten niet meer. Bewegen hoort niet tot de taken van een fysiotherapeut, maar we signaleren de behoefte wel. Wij volgen allebei de master Geriatriefysiotherapie. Voor ons afstuderen wilden we een onderzoek doen dat echt betekenis heeft voor onze bewoners. Een mooi onderzoek kost echter geld. Daarom hebben we het Zorgondersteuningsfonds gevraagd ons te ondersteunen.”

Ilona Zwaans en Gerdien Weterings

“Kort samengevat bestaat ons onderzoek uit 3 onderdelen. Met een nulmeting brengen we in kaart hoeveel een bewoner nu beweegt en hoe de kwaliteit van leven en de zelfstandigheid in het dagelijks leven zijn. Dan volgt een periode waarin een bewoner, met een mantelzorger of een vrijwilliger, ons zaaltje met beweegaanbod kan gebruiken. Er staat een hometrainer en een fiets voor de rolstoelgebonden bewoner. Via het beeldscherm kunnen de bewoners fietstochten door steden over de hele wereld maken. En er zijn allerlei beweegspellen. Alles voorzien van duidelijke uitleg. Na 6 weken doen we een tweede meting om te kijken of een bewoner meer beweegt. En of de kwaliteit van leven en zelfstandigheid zijn toegenomen.”

“Met de steun van het Zorgondersteuningsfonds konden we meetapparatuur aanschaffen en een zaaltje inrichten. Daarnaast hebben we veel tijd gestoken in de promotie van ons onderzoek, het werven van bewoners en contacten met mantelzorgers en vrijwilligers. Bewoners kunnen zelf naar ons zaaltje komen, het is 24 uur per dag open. Maar de meesten zijn toch afhankelijk van familie of mantelzorgers. Gelukkig reageren die heel enthousiast. Omdat ze iets waardevols aan het leven van hun naasten kunnen toevoegen. Bewoners die geen mantelzorger hebben proberen we te koppelen aan een vrijwilliger, activiteitenbegeleider of gastvrouw. Het bewegen is overigens geen verplichting. De zaal staat open voor bewoners die er behoefte aan hebben, niets moet. Ons doel is het welzijn van bewoners vergroten. We hopen een beweging naar meer bewegen op gang te brengen. Want dit zaaltje blijft natuurlijk gewoon bestaan, ook als ons onderzoek afgerond is.”